हा पक्षी तसा ओळखायला सोपा... कारण हा आहे महाराष्टाचा राज्यपक्षी.... जांभळ्या नारिंगी झाकेमुळे हा पक्षी सुंदर दिसतो