साधी कोंबडी आपल्याला माहिती आहेच,पण हीसुद्धा तिच्याच कुटुंबातली आहे पण छानशी रंगीत. ओळखा पाहू...