फुलपाखरू

दिंनाक: 11 May 2020 21:45:02

 


सुंदर सुंदर फुलाफुलांतून
डोकावते ही परी
रंगबिरंगी परिधान करूनी
सजली कशी बावरी
इकडून तिकडे गिरकी
मारूनी स्वच्छंद वावरते
ऐटीत तोरा पाहा तो
नखरा कसा दाखवते
फुलाफुलांची राणी जणू
नाजुक साजूक फुलराणी ही
हवेत भिरभिर उडते
पंखावरचे बारीक ठिपके
शोभून हो दिसते
दृश्य पाहता अतीव मनोहर
विचार येतो मनी,
मी फुलपाखरू असतो तर

                                                 - अद्वैत अभय कुलकर्णी

इ.पाचवी

रेणावीकर विद्या मंदिर, अहमदनगर