भारतीय न्यायशास्त्रज्ञ,अर्थशास्त्रज्ञ, राजनीतिज्ञ, तत्त्वज्ञ आणि समाजसुधारक आणि भारयीय संविधानाचे शिल्पकार!!
एक महामानव....भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर!