शिक्षणविवेक आणि शिल्पकार चरित्रकोश आयोजित 

महामाराठी प्रश्नमंजुषा स्पर्धा निकाल (५वी ; ७वी)

 

 

प्रथम क्रमंकप्राप्त स्पर्धक

Donwload:महामाराठी प्रश्नमंजुषा स्पर्धा निकाल  

 

 

द्वितीय क्रमांकप्राप्त स्पर्धक

Donwload:महामाराठी प्रश्नमंजुषा स्पर्धा निकाल  

 

तृतीय क्रमांकप्राप्त स्पर्धक 

Donwload:महामाराठी प्रश्नमंजुषा स्पर्धा निकाल