शाळेची ओढ

दिंनाक: 11 Feb 2020 17:05:18


ही पायाखालची वाट माझ्या शाळेची
वाटे ओढ मला शाळेमध्ये येण्याची
गुरे लावून पाण्याला
हाक मारतो गण्याला
गुणगुणत लकेर एक गाण्याची
वाटे ओढ मला शाळेमध्ये येण्याची //
नको काळजी पोटाची
नको काळजी उद्याची
मला गरज हो   मुक्त बालपणाची
वाटे ओढ मला शाळेमध्ये येण्याची //
येतो पेपर टाकून
कधी खेळणी विकून
लागे चिंता रोज उद्याच्या भविष्याची 
वाटे ओढ मला शाळेमध्ये येण्याची //
असे अधांतरी जगणे
नाही नशिबी हसणे
कशी दैना होई पार माझ्या जिण्याची
वाटे ओढ मला शाळेमध्ये येण्याची //
नाही कोणाला भिणार
आता शाळेत जाणार
मीच ठरवली दिशा ही प्रकाशाची
वाटे ओढ मला शाळेमध्ये येण्याची //
ही पायाखालची वाट माझ्या शाळेची
वाटे ओढ मला शाळेमध्ये येण्याची //

सौ.चारुता शरद प्रभुदेसाई
शिक्षिका, न्यू  इंग्लिश स्कूल, रमणबाग, पुणे