गणपती बाप्पांची ऐटच भारी।

उंदरावर बसून निघाली स्वारी।

बाप्पांचे रूप वर्णावे किती।

सुंदर, लोभस, सगुण मूर्ती।

त्रिशुळ परशू हातात छान।

मोदक, दुर्वांचा बाप्पांपुढे मान।

लाल लाल जास्वंद तबकात सजले।

ढोल-ताशांचे सूर हो वाजले।

बुद्धिदाता हा करू त्याला वंदन।

आहे तो सर्वांचा संकटतारण।

पुत्र आहे शिव-पार्वतीचा।

लाडका बंधू कार्तिकेयाचा।

वक्रतुंड, एकदंत हाच सिद्धिदाता।

शरण जाऊ त्याला चरणी ठेवून माथा।

सर्व सृष्टीचा बाप्पा लाडका हो।

गणपती बाप्पांचा जय जय हो।

- कांचन सातपुते (पालक)

डी.ई.एस. प्रायमरी, सेंकडरी स्कूल