मैत्री म्हणजे...

दिंनाक: 03 Aug 2019 17:56:11


 

मैत्री म्हणजे काय असतं ?

मैत्री म्हणजे काय असतं ?

एकमेकांचा विश्वास असतो ?

अतूट बंधन असतं ? की ?

हसता खेळता सहवास असतो ?

मैत्री म्हणजे मैत्री असते,

व्याख्या नाही तिच्यासाठी;

अतूट बंधन असतं

त्या असतात रेशीमगाठी.

 

मैत्री असते पहाटेच्या देवसारखी

थंडगार स्पर्श करणारी ;

मैत्री असते केवड्यासारखी

तना-मनात सुगंध पसरवणारी

मैत्री असते सूर्योदयासारखी

मनाला नवचैतन्य देणारी

मैत्री असते झाडासारखी

उन्हात राहून सावली देणारी

 

मैत्री करावी सोन्यासारखी

तावून-सुलासुलाखून चमचमणारी

मैत्री करावी हिर्‍यासारखी

पैलू पडताच लख-लखणारी

मैत्री असावी पहाडासारखी

गगनाला भिडणारी

मैत्री असावी समुद्रासारखी

तळाचा थांग नसणारी

 

मैत्री म्हणजे समिधा असते

जीवन यदन्यात अर्पण झालेली

स्वत:च्या असण्याने सुद्धा

मन पवित्र करणारी

मैत्री हे नाव दिलय

मनाच्या नात्यासाठी

अतूट बंधनासाठी

  • विराज बाळकृष्ण शिंदे – १ ली – नू.म.वि. मराठी शाळा, पुणे