मुंगी

दिंनाक: 06 Mar 2019 18:21:14


 
एकदा एक मुंगी
मोठ्यांदा हसली
गंमत म्हणून
स्वतःलाच डसली
मुंगीच्या नाकावर
आला मोठा फोड
चाटून पहिला तिने
तर लागला की गोड!
अचानक अंग मग
पडलं तिचं जड
बरणीतल्या बरणीतही
चालता येईना मुंगीच
बघता बघता मुंगीचं
वाढलं की वजन
जागेवरच बसल्या बसल्या
करू लागली भजन
मग माय मुंगीबाई
आली मेटाकुटीस
अति गोड खाऊन त्यांना
झाला डायबेटीस...
- आकांक्षा थोटे
इ.6वी, कै. दा.शं. रेणावीकर विद्या मंदिर