क्र. विद्यार्थ्याचे नाव शाळेचे नाव इयत्ता प्राप्त क्रमांक
प्रेरणा धुमाळ कन्याशाळा, सातारा ५ वी प्रथम
साफिया सय्यद कन्याशाळा, सातारा ५ वी प्रथम
सदफ बागवान  कन्याशाळा, सातारा ५ वी प्रथम
अदिती धूमाळ कन्याशाळा, सातारा ५ वी प्रथम
जरीबा अफगाण कन्याशाळा, सातारा ५ वी प्रथम
वैष्णवी निकोडे कन्याशाळा, सातारा ५ वी प्रथम
शुभ्रा नाळे कन्याशाळा, सातारा ५ वी प्रथम
अलिशा शेख कन्याशाळा, सातारा ५ वी प्रथम
प्रीती पवार कन्याशाळा, सातारा ५ वी प्रथम
१० अंजली लंगडे कन्याशाळा, सातारा ५ वी प्रथम
११ उज्रा शेख कन्याशाळा, सातारा ५ वी प्रथम
१२ तन्वी साबळे कन्याशाळा, सातारा ६ वी प्रथम
१३ सई कोरे कन्याशाळा, सातारा ६ वी प्रथम
१४ श्रुतिका लिपारे कन्याशाळा, सातारा ६ वी प्रथम
१५ संचिता संकपाळ कन्याशाळा, सातारा ६ वी प्रथम
१६ निशा इथापे कन्याशाळा, सातारा ६ वी प्रथम
१७ आराधना जाधव कन्याशाळा, सातारा ६ वी प्रथम
१८ स्नेहल माने कन्याशाळा, सातारा ६ वी प्रथम
१९ समिक्षा होले कन्याशाळा, सातारा ६ वी प्रथम
२० श्रावणी नलावडे कन्याशाळा, सातारा ६ वी प्रथम
२१ सृष्टी शिंगटे कन्याशाळा, सातारा ६ वी प्रथम
२२ जान्हवी वाघमारे कन्याशाळा, सातारा ६ वी प्रथम
२३ तनया लंगडे कन्याशाळा, सातारा ६ वी प्रथम
२४ श्रावणी कुंभार कन्याशाळा, सातारा ६ वी प्रथम
२५ पूर्वा मालुसरे कन्याशाळा, सातारा ६ वी प्रथम
२६ सोनम निकम कन्याशाळा, सातारा ६ वी प्रथम
२७ समृद्धी घायगे कन्याशाळा, सातारा ६ वी प्रथम
२८ आकांक्षा माने कन्याशाळा, सातारा ६ वी प्रथम
२९ तेजस्विनी जाधव कन्याशाळा, सातारा ६ वी प्रथम
३० आसावरी घोरपडे कन्याशाळा, सातारा ६ वी प्रथम
३१ इलाक्षी वायदंडे कन्याशाळा, सातारा ६ वी प्रथम
३२ स्वरा चव्हाण कन्याशाळा, सातारा ६ वी प्रथम
३३ सोनिया कदम कन्याशाळा, सातारा ६ वी प्रथम
३४ हर्षदा कदम कन्याशाळा, सातारा ६ वी प्रथम
३५ जोया बागवान कन्याशाळा, सातारा ६ वी प्रथम
३६ हर्षदा बर्गे कन्याशाळा, सातारा ६ वी प्रथम
३७ प्रीती इंगळे कन्याशाळा, सातारा ६ वी प्रथम
३८ मृणाली रणभिसे कन्याशाळा, सातारा ६ वी प्रथम
३९ सृष्टी पवार कन्याशाळा, सातारा ६ वी प्रथम
४० आर्या नवले कन्याशाळा, सातारा ६ वी प्रथम
४१ गौरी घुगरे कन्याशाळा, सातारा ६ वी प्रथम
४२ श्रेया माने कन्याशाळा, सातारा ६ वी प्रथम
४३ श्रावणी नलावडे कन्याशाळा, सातारा ६ वी प्रथम
४४ सुजाता जाधव कन्याशाळा, सातारा ६ वी प्रथम
४५ वैष्णवी भोसले कन्याशाळा, सातारा ६ वी प्रथम
४६ श्रेया पुल्लाखोर लाल बहादूर शास्त्री विद्यालय, उदगीर ६ वी प्रथम
४७ श्रावणी पवार म.ए.सो.ज्ञानमंदिर, कळंबोली ६ वी प्रथम
४८ साक्षी कणसे म.ए.सो.ज्ञानमंदिर, कळंबोली ६ वी प्रथम
४९ अनुष्का निंबाळकर म.ए.सो.ज्ञानमंदिर, कळंबोली ६ वी प्रथम
५० प्रणाली मदने म.ए.सो.ज्ञानमंदिर, कळंबोली ६ वी प्रथम
५१ सुशांत शिरसाठ  म.ए.सो.ज्ञानमंदिर, कळंबोली ६ वी प्रथम
५२ समिक्षा बर्गे म.ए.सो.ज्ञानमंदिर, कळंबोली ६ वी प्रथम
५३ समिक्षा सपकाळ म.ए.सो.ज्ञानमंदिर, कळंबोली ६ वी प्रथम
५४ काजल व्हनमाने म.ए.सो.ज्ञानमंदिर, कळंबोली ६ वी प्रथम
५५ दुर्वा कडपे म.ए.सो.ज्ञानमंदिर, कळंबोली ६ वी प्रथम
५६ आर्या देशमुख  म.ए.सो.ज्ञानमंदिर, कळंबोली ६ वी प्रथम
५७ ऋतुजा माळी म.ए.सो.ज्ञानमंदिर, कळंबोली ६ वी प्रथम
५८ आकाश काळेल म.ए.सो.ज्ञानमंदिर, कळंबोली ६ वी प्रथम
५९ पूजा दहिफळे म.ए.सो.ज्ञानमंदिर, कळंबोली ६ वी प्रथम
६० पुष्पा दोरगे म.ए.सो.ज्ञानमंदिर, कळंबोली ६ वी प्रथम
६१ जान्हवी सपकाळ म.ए.सो.ज्ञानमंदिर, कळंबोली ६ वी प्रथम
६२ तन्वी बिले म.ए.सो.ज्ञानमंदिर, कळंबोली ६ वी प्रथम
६३ ज्ञानेश्वरी चिकणे शिशुविहार प्राथमिक शाळा, कर्वेनगर ६ वी प्रथम
६४ अंकिता डाके शिशुविहार प्राथमिक शाळा, कर्वेनगर ६ वी प्रथम
६५ सृष्टी कोढेकर शिशुविहार प्राथमिक शाळा, कर्वेनगर ६ वी प्रथम
६६ चंपा चौधरी शिशुविहार प्राथमिक शाळा, कर्वेनगर ६ वी प्रथम
६७ वैष्णवी भागवत शिशुविहार प्राथमिक शाळा, कर्वेनगर ६ वी प्रथम
६८ वेदिका निढाळकर शिशुविहार प्राथमिक शाळा, कर्वेनगर ६ वी प्रथम
६९ कल्याणी वनारसे कन्याशाळा, वाई ६ वी प्रथम
७० अपेक्षा काते अभिनव ज्ञानमंदिर, उसर खुर्द ७ वी प्रथम
७१ रश्मी खिड्बिडे अभिनव ज्ञानमंदिर, उसर खुर्द ७ वी प्रथम
७२ रुची पतारे अभिनव ज्ञानमंदिर, उसर खुर्द ७ वी प्रथम
७३ दिक्षा तळेगावकर अभिनव ज्ञानमंदिर, उसर खुर्द ७ वी प्रथम
७४ अजय हिलम अभिनव ज्ञानमंदिर, उसर खुर्द ७ वी प्रथम
७५ शुभम पतारे अभिनव ज्ञानमंदिर, उसर खुर्द ७ वी प्रथम
७६ संदेश पवार अभिनव ज्ञानमंदिर, उसर खुर्द ७ वी प्रथम
७७ सुशांत शेपोंडे अभिनव ज्ञानमंदिर, उसर खुर्द ७ वी प्रथम
७८ श्रुतिका कोटकर अभिनव ज्ञानमंदिर, उसर खुर्द ७ वी प्रथम
७९ सानिया खेडकर अभिनव ज्ञानमंदिर, उसर खुर्द ७ वी प्रथम
८० सरिता जाधव अभिनव ज्ञानमंदिर, उसर खुर्द ७ वी प्रथम
         
क्र. विद्यार्थ्याचे नाव शाळेचे नाव इयत्ता प्राप्त क्रमांक
चैतन्य पवार  फडके विद्यालय ६ वी द्वितीय
देवेंद्र जैतापकर गरवारे प्रशाला ७ वी द्वितीय
निशांत कदम गरवारे प्रशाला ७ वी द्वितीय
विनय पुरोहित गरवारे प्रशाला ७ वी द्वितीय
रसिका शिखरे गरवारे प्रशाला ७ वी द्वितीय
आदित्य देवकर  गरवारे प्रशाला ७ वी द्वितीय
आकाश साई म.ए.सो.ज्ञानमंदिर, कळंबोली ६ वी द्वितीय
सोहम मेटकरी म.ए.सो.ज्ञानमंदिर, कळंबोली ६ वी द्वितीय
प्रणव लेंडवे म.ए.सो.ज्ञानमंदिर, कळंबोली ६ वी द्वितीय
१० श्रद्धा कुरे म.ए.सो.ज्ञानमंदिर, कळंबोली ६ वी द्वितीय
११ शिवगंगा घाडगे म.ए.सो.ज्ञानमंदिर, कळंबोली ६ वी द्वितीय
१२ शुभांगी बोरुडे म.ए.सो.ज्ञानमंदिर, कळंबोली ६ वी द्वितीय
१३ आदित्य बारगजे म.ए.सो.ज्ञानमंदिर, कळंबोली ६ वी द्वितीय
१४ यज्ञेश गाढवे म.ए.सो.ज्ञानमंदिर, कळंबोली ६ वी द्वितीय
१५ ओंकार जाधव म.ए.सो.ज्ञानमंदिर, कळंबोली ६ वी द्वितीय
१६ सागर जगदाळे म.ए.सो.ज्ञानमंदिर, कळंबोली ६ वी द्वितीय
१७ दिनेश खांडे म.ए.सो.ज्ञानमंदिर, कळंबोली ६ वी द्वितीय
१८ वैष्णव निंबाळकर म.ए.सो.ज्ञानमंदिर, कळंबोली ६ वी द्वितीय
१९ ऋतुजा पुकळे म.ए.सो.ज्ञानमंदिर, कळंबोली ६ वी द्वितीय
२० रिचा पाटील म.ए.सो.ज्ञानमंदिर, कळंबोली ६ वी द्वितीय
२१ प्रज्ञा नाचण म.ए.सो.ज्ञानमंदिर, कळंबोली ६ वी द्वितीय
२२ साहिल कातुर्डे म.ए.सो.ज्ञानमंदिर, कळंबोली ७ वी द्वितीय
२३ ज्ञानेश्वरी सूर्यवंशी  शिशुविहार प्राथमिक शाळा, कर्वेनगर ६ वी द्वितीय
२४ प्रतिक्षा पिलाणे शिशुविहार प्राथमिक शाळा, कर्वेनगर ६ वी द्वितीय
२५ सायली माने शिशुविहार प्राथमिक शाळा, कर्वेनगर ६ वी द्वितीय
२६ जान्हवी कुंभार  शिशुविहार प्राथमिक शाळा, कर्वेनगर ६ वी द्वितीय
२७ पायल खैरनार शिशुविहार प्राथमिक शाळा, कर्वेनगर ६ वी द्वितीय
२८ काजल खैरनार  शिशुविहार प्राथमिक शाळा, कर्वेनगर ६ वी द्वितीय
२९ सावली कोकाटे शिशुविहार प्राथमिक शाळा, कर्वेनगर ६ वी द्वितीय
३० साक्षी कांबळे शिशुविहार प्राथमिक शाळा, कर्वेनगर ६ वी द्वितीय
३१ ऐश्वर्या बोरगाव शिशुविहार प्राथमिक शाळा, कर्वेनगर ६ वी द्वितीय
३२ वैष्णवी कुंचडिकर शिशुविहार प्राथमिक शाळा, कर्वेनगर ७ वी द्वितीय
३३ वंशिका पाटील शिशुविहार प्राथमिक शाळा, कर्वेनगर ७ वी द्वितीय
३४ विघ्नेश गोळे व्हिजन इंग्लिश मिडीयम वाई ६ वी द्वितीय
३५ वैष्णवी पवार  द्रविड हायस्कूल ७ वी द्वितीय
३६ श्रेया ताटे कन्याशाळा, सातारा ५ वी द्वितीय
३७ प्राजक्ता वाघमळे कन्याशाळा, सातारा ५ वी द्वितीय
३८ प्रशंसा पवार कन्याशाळा, सातारा ५ वी द्वितीय
३९ सिद्धी साळुंखे कन्याशाळा, सातारा ५ वी द्वितीय
४० श्रावणी काशीकर कन्याशाळा, सातारा ६ वी द्वितीय
४१ अंजली गंधाले कन्याशाळा, सातारा ६ वी द्वितीय
४२ अरमिष बागवान कन्याशाळा, सातारा ६ वी द्वितीय
४३ वैभवी डवरी कन्याशाळा, सातारा ६ वी द्वितीय
४४ सृष्टी कुदळे कन्याशाळा, सातारा ६ वी द्वितीय
४५ अमिना बागवान कन्याशाळा, सातारा ६ वी द्वितीय
४६ वैष्णवी बोडके कन्याशाळा, सातारा ६ वी द्वितीय
४७ सृष्टी सुतार कन्याशाळा, सातारा ६ वी द्वितीय
४८ वेदांतिका भिसे कन्याशाळा, सातारा ६ वी द्वितीय
४९ सायमा बागवान कन्याशाळा, सातारा ६ वी द्वितीय
५० रोहिणी बनसोडे कन्याशाळा, सातारा ६ वी द्वितीय
५१ दीप्ती खंदारे कन्याशाळा, सातारा ६ वी द्वितीय
५२ चैतन्य शिंदे स्वा.सावरकर विद्यालय, बीड ५ वी द्वितीय
५३ प्रथमेश वाघमारे स्वा.सावरकर विद्यालय, बीड ५ वी द्वितीय
५४ नुपूर गोंडाणे अभिनव ज्ञानमंदिर, उसर खुर्द ७ वी द्वितीय
         
क्र. विद्यार्थ्याचे नाव शाळेचे नाव इयत्ता प्राप्त क्रमांक
दुर्गा कांबळे  स्वा. सावरकर प्राथमिक विद्यालय बीड  ५वी  तृतीय 
तुलसी जव्हेरी  स्वा. सावरकर प्राथमिक विद्यालय बीड  ५वी  तृतीय 
ओम येवले  स्वा. सावरकर प्राथमिक विद्यालय बीड  ५वी  तृतीय 
अविष्कार गोरे  स्वा. सावरकर प्राथमिक विद्यालय बीड  ५वी  तृतीय 
आदित्य बेंद्रे  स्वा. सावरकर प्राथमिक विद्यालय बीड  ५वी  तृतीय 
पावन राजपुरोहित  स्वा. सावरकर प्राथमिक विद्यालय बीड  ५वी  तृतीय 
यशोधन देशमुख  स्वा. सावरकर प्राथमिक विद्यालय बीड  ५वी  तृतीय 
विवेक भांडवले  स्वा. सावरकर प्राथमिक विद्यालय बीड  ५वी  तृतीय 
ओंकार प्रवीण कुलकर्णी  स्वा. सावरकर प्राथमिक विद्यालय बीड  ७वी  तृतीय 
१० सुमित आदे  स्वा. सावरकर प्राथमिक विद्यालय बीड  ७वी  तृतीय 
११ सुरज विक्रम जाधव  स्वा. सावरकर प्राथमिक विद्यालय बीड  ७वी  तृतीय 
१२ वरद कुलकर्णी  स्वा. सावरकर प्राथमिक विद्यालय बीड  ७वी  तृतीय 
१३ आदिती शेळके  कन्याशाळा सातारा  ५वी  तृतीय 
१४ अनुष्का नलवडे  कन्याशाळा सातारा  ५वी  तृतीय 
१५ ईश्वरी केंजळे  कन्याशाळा सातारा  ५वी  तृतीय 
१६ आदिती दशरथ  कन्याशाळा सातारा  ५वी  तृतीय 
१७ आतार आदिल  कन्याशाळा सातारा  ५वी  तृतीय 
१८ स्नेहल राजे  कन्याशाळा सातारा  ६वी  तृतीय 
१९ ऋतुजा भोईटे कन्याशाळा सातारा  ६वी  तृतीय 
२० अक्षदा चव्हाण  कन्याशाळा सातारा  ६वी  तृतीय 
२१ अपूर्वा घोरपडे  कन्याशाळा सातारा  ६वी  तृतीय 
२२ सानिका रिटे  कन्याशाळा सातारा  ६वी  तृतीय 
२३ तनुश्री झाड  कन्याशाळा सातारा  ६वी  तृतीय 
२४ वैभवी जाधव  कन्याशाळा सातारा  ६वी  तृतीय 
२५ पल्लवी माने  कन्याशाळा सातारा  ६वी  तृतीय 
२६ अमृता पोटले  कन्याशाळा सातारा  ६वी  तृतीय 
२७ साक्षी पवार कन्याशाळा सातारा  ६वी  तृतीय 
२८ श्रद्धा वाव्हळ  शिशुविहार प्राथमिक शाळा ६वी  तृतीय 
२९ प्रिया ठेंग  शिशुविहार प्राथमिक शाळा ६वी  तृतीय 
३० लक्ष्मी सवासे शिशुविहार प्राथमिक शाळा ६वी  तृतीय 
३१ पूर्वा म्हेत्रे  शिशुविहार प्राथमिक शाळा ६वी  तृतीय 
३२ श्रेया लवळे  शिशुविहार प्राथमिक शाळा ६वी  तृतीय 
३३ मानसी कुलकर्णी  शिशुविहार प्राथमिक शाळा ६वी  तृतीय 
३४ ऋतुजा कदम   शिशुविहार प्राथमिक शाळा ६वी  तृतीय 
३५ वेदिका गायकवाड शिशुविहार प्राथमिक शाळा ६वी  तृतीय 
३६ सृष्टी खताळ म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ६वी  तृतीय 
३७ ऋषिकेश सरगर  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ६वी  तृतीय 
३८ समृद्धी गावडे  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ६वी  तृतीय 
३९ निखील पाटील  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ६वी  तृतीय 
४० धनश्री सोलकर  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ६वी  तृतीय 
४१ मयूर खरात  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ६वी  तृतीय 
४२ तेजस्वी मुळीक  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ७वी  तृतीय 
४३ स्नेहल चव्हाण  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ६वी  तृतीय 
४४ शुभम जायभाये  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ६वी  तृतीय 
४५ जानवी महाजन  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ६वी  तृतीय 
४६ गणेश बाठे  न्यू इंग्लिश स्कूल टिळक रोड ७वी  तृतीय 
४७ वरद पवार  म.ए.सो. मुलांचे विद्यालय पुणे  ६वी  तृतीय 
४८ लक्ष्मी मंगळवेडेकर सौ विमलाबाई गरवारे प्रशाला  ५वी  तृतीय 
४९ रेवती चौगुले  सौ विमलाबाई गरवारे प्रशाला  ६वी  तृतीय 
५० तन्मय भगत  सौ विमलाबाई गरवारे प्रशाला  ६वी  तृतीय 
५१ श्रावणी गायकवाड  सौ विमलाबाई गरवारे प्रशाला  ६वी  तृतीय 
५२ अथर्व तावरे  सौ विमलाबाई गरवारे प्रशाला  ६वी  तृतीय 
५३ वेदांत ठेंबरे सौ विमलाबाई गरवारे प्रशाला  ७वी  तृतीय 
५४ तनुजा देसाई  सौ विमलाबाई गरवारे प्रशाला  ७वी  तृतीय 
५५ गौरव बुरटे  सौ विमलाबाई गरवारे प्रशाला  ७वी  तृतीय 
५६ परशुराम सौ विमलाबाई गरवारे प्रशाला  ७वी  तृतीय 
५७ जान्हवी म्हसकर  सौ विमलाबाई गरवारे प्रशाला  ७वी  तृतीय 
५८ श्रुती दरेकर  सौ विमलाबाई गरवारे प्रशाला  ७वी  तृतीय 
५९ साक्षी राळे  आ.क्रा.वा.ब. फडके विद्यालय  ६वी  तृतीय 
६० वैष्णवी ढवळे  आ.क्रा.वा.ब. फडके विद्यालय  ६वी  तृतीय 
६१ श्रिया देव  श्री केशवराज विद्यालय लातूर  ७वी  तृतीय 
६२ तेजस चौधरी  म.ए.सो. वाघिरे हायस्कूल सासवड  ७वी  तृतीय 
६३ यश पवार  म.ए.सो. वाघिरे हायस्कूल सासवड  ७वी  तृतीय 
६४ संस्कार डुबल  कें.दा.श. रेणावीकर विद्या मंदिर  ७वी  तृतीय 
६५ आकांक्षा पारे  कें.दा.श. रेणावीकर विद्या मंदिर  ७वी  तृतीय 
६६ मदुरा पवळे  कें.दा.श. रेणावीकर विद्या मंदिर  ७वी  तृतीय 
६७ वेदिका जगताप  द्रविड हायस्कूल  ७वी  तृतीय 
६८ ईरा शहनवाझ एस.पी.एम. इंग्लिश मिडीयम स्कूल  ७वी  तृतीय 
६९ सोहम जोशी  व्हिजन इंग्लिश मिडीयम स्कूल, वाई ५वी  तृतीय 
७० यश खर्शीकर  मा.स. गोळवलकर गुरुजी विद्यालय  ७वी  तृतीय 
७१ नेहा शेलार  कन्याशाळा वाई  ७वी  तृतीय 
७२ सुवर्णा वाशिवले  कन्याशाळा वाई  ७वी  तृतीय 
७३ नेहा यादव  कन्याशाळा वाई  ७वी  तृतीय 
७४ अर्पिता बिरादार  आनंदीबाई कर्वे प्राथमिक शाळा  ७वी  तृतीय 
७५ आकांक्षा चोरगे अभिनव ज्ञानमंदिर, उसर खुर्द ६ वी तृतीय