क्र. विद्यार्थ्याचे नाव शाळेचे नाव  इयत्ता प्राप्त क्रमांक
श्रुती काते अभिनव ज्ञानमंदिर, उसर खुर्द ८ वी प्रथम
सार्थकी सकपाळ अभिनव ज्ञानमंदिर, उसर खुर्द ८ वी प्रथम
राज हरसुले नु.म.वि मुलांची शाळा, पुणे ८ वी प्रथम
गौरव अवसरे नु.म.वि मुलांची शाळा, पुणे ८ वी प्रथम
पार्थ मिटकरी नु.म.वि मुलांची शाळा, पुणे ८ वी प्रथम
तन्मय कटके नु.म.वि मुलांची शाळा, पुणे ८ वी प्रथम
वैष्णवी देशमुख लाल बहादूर शास्त्री विद्यालय, उदगीर ८ वी प्रथम
वैष्णवी आवाळे लाल बहादूर शास्त्री विद्यालय, उदगीर ८ वी प्रथम
अनुष्का जाधव लाल बहादूर शास्त्री विद्यालय, उदगीर ८ वी प्रथम
१० मयुरी शिंदे लाल बहादूर शास्त्री विद्यालय, उदगीर ८ वी प्रथम
११ श्रुती मेहेत्रे लाल बहादूर शास्त्री विद्यालय, उदगीर ८ वी प्रथम
१२ प्रतीक्षा साळुंके लाल बहादूर शास्त्री विद्यालय, उदगीर ८ वी प्रथम
१३ श्रुती बोडके लाल बहादूर शास्त्री विद्यालय, उदगीर ८ वी प्रथम
१४ तृप्ती पवार व्हिजन इंग्लिश मिडीयम वाई ८ वी प्रथम
१५ सायली पिसाळ व्हिजन इंग्लिश मिडीयम वाई ९ वी प्रथम
१६ श्वेता पोळ व्हिजन इंग्लिश मिडीयम वाई ९ वी प्रथम
१७ सानिया मोरे व्हिजन इंग्लिश मिडीयम वाई ९ वी प्रथम
१८ पाकिजा बागवान व्हिजन इंग्लिश मिडीयम वाई ९ वी प्रथम
१९ वेदांत भोसले व्हिजन इंग्लिश मिडीयम वाई ९ वी प्रथम
२० सादिया शेख म.ए.सो.ज्ञानमंदिर, कळंबोली ८ वी प्रथम
२१ अमिषा मोहिते म.ए.सो.ज्ञानमंदिर, कळंबोली ९ वी प्रथम
२२ अश्विनी बडंगर म.ए.सो.ज्ञानमंदिर, कळंबोली ९ वी प्रथम
२३ योगिता जावीर म.ए.सो.ज्ञानमंदिर, कळंबोली ९ वी प्रथम
२४ दर्शन शिनगारे म.ए.सो.ज्ञानमंदिर, कळंबोली ९ वी प्रथम
२५ साहिल वाघमोडे  म.ए.सो.ज्ञानमंदिर, कळंबोली ९ वी प्रथम
२६ गीतांजली वाकडे लोकमान्य टिळक विद्यालय, पोखरी ८ वी प्रथम
         
क्र. विद्यार्थ्याचे नाव शाळेचे नाव  इयत्ता प्राप्त क्रमांक
सोहम तारू  नू.म.वी. प्रशाला पुणे  ८वी  द्वितीय 
ओंकार दहातोंडे  नू.म.वी. प्रशाला पुणे  ८वी  द्वितीय 
सार्थक चव्हाण  नू.म.वी. प्रशाला पुणे  ८वी  द्वितीय 
श्रिया बर्वे  मा.स. गोळवलकर गुरुजी विद्यालय पुणे  ९वी  द्वितीय 
वैष्णवी फरांदे  कन्याशाळा वाई  ८वी  द्वितीय 
स्वस्तिक मेहकरी  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ८वी  द्वितीय 
संकेत लावंड  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ८वी  द्वितीय 
राहुल एजगर  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ८वी  द्वितीय 
सानिका शिंदे  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ८वी  द्वितीय 
१० शरयू घोडके  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ८वी  द्वितीय 
११ पल्लवी गोल्हार  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ८वी  द्वितीय 
१२ वैष्णवी जायभाये  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ८वी  द्वितीय 
१३ पूजा कर्नाडे म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ८वी  द्वितीय 
१४ साक्षी मोरे  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ८वी  द्वितीय 
१५ सुरभी पवार  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ८वी  द्वितीय 
१६ सुयश गोरड  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ८वी  द्वितीय 
१७ तन्मय ननावरे  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ८वी  द्वितीय 
१८ प्रणव राऊत म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ८वी  द्वितीय 
१९ जय म्हात्रे म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ८वी  द्वितीय 
२० ओमकार शिंदे  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ८वी  द्वितीय 
२१ रविराज येळवे  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ८वी  द्वितीय 
२२ अवंतिका कदम  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ८वी  द्वितीय 
२३ कुणाल थेळे म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ८वी  द्वितीय 
२४ साक्षी सपकाळ  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ८वी  द्वितीय 
२५ यश खांडेकर  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ८वी  द्वितीय 
२६ नामदेव माने  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ९वी  द्वितीय 
२७ सुरज जगदाळे  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ९वी  द्वितीय 
२८ सिद्धार्थ पठारे  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ९वी  द्वितीय 
२९ अक्षय झोरे  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ९वी  द्वितीय 
३० अथर्व जानकर  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ९वी  द्वितीय 
३१ प्राजक्ता मुळीक  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ९वी  द्वितीय 
३२ प्रणाली मुंढे  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ९वी  द्वितीय 
३३ विराज वचकल म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ९वी  द्वितीय 
३४ समिश्वर मुरकुटे  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ८वी  द्वितीय 
३५ स्वप्नाली केदार  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ९वी  द्वितीय 
३६ प्रथमेश महाडिक  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ९वी  द्वितीय 
३७ आशिष मोहिते  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ९वी  द्वितीय 
३८ साक्षी हुंशे  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ९वी  द्वितीय 
३९ प्रणाली बाविस्कर  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ९वी  द्वितीय 
४० प्रज्ञा गायकवाड  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ९वी  द्वितीय 
४१ स्नेहल गोडसे म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ९वी  द्वितीय 
४२ निकिता खरात  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ९वी  द्वितीय 
४३ मयुरी मिसाळ  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ९वी  द्वितीय 
४४ सौरभ चव्हाण  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ९वी  द्वितीय 
४५ निरंजन कांबळे  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ९वी  द्वितीय 
४६ ओमकार गरड म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ९वी  द्वितीय 
४७ गौरव गजरे  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर कळंबोली ९वी  द्वितीय 
४८ सुहानी साळवे लोकमान्य टिळक विद्यालय पोखरी  ८वी  द्वितीय 
४९ ऋतुजा शिंदे  लोकमान्य टिळक विद्यालय पोखरी  ८वी  द्वितीय 
५० दिक्षा साळवे  लोकमान्य टिळक विद्यालय पोखरी  ८वी  द्वितीय 
५१ आदित्य भगवान  लोकमान्य टिळक विद्यालय पोखरी  ९वी  द्वितीय 
५२ सुरज पाटील  शि.प्र.मं. मंडळी माध्यम शाळा ९वी  द्वितीय 
५३ पायल वाडेकर  जनता विद्यामंदिर प्रशाला कर्जत  ८वी  द्वितीय 
५४ नागेश्वरी सोनावणे  जनता विद्यामंदिर प्रशाला कर्जत  ८वी  द्वितीय 
५५ साधना गित्ते श्री खोलेश्वर माध्यमिक विद्यालय  ९वी  द्वितीय 
५६ पायाल केरेकर  कन्याशाळा सातारा ८वी  द्वितीय 
५७ श्रद्धा पवार  कन्याशाळा सातारा ९वी  द्वितीय 
५८ मधुरा मालुसरे  कन्याशाळा सातारा ९वी  द्वितीय 
५९ कशिश बागवान  कन्याशाळा सातारा ९वी  द्वितीय 
६० अभिलाषा गायकवाड  व्हिजन इंग्लिश मिडीयम स्कूल  ८वी  द्वितीय 
६१ श्रीनाथ सावंत  व्हिजन इंग्लिश मिडीयम स्कूल  ८वी  द्वितीय 
६२ सुरज वरे व्हिजन इंग्लिश मिडीयम स्कूल  ९वी  द्वितीय 
६३ आकाश काळे व्हिजन इंग्लिश मिडीयम स्कूल  ९वी  द्वितीय 
६४ श्रेया राजपुरे व्हिजन इंग्लिश मिडीयम स्कूल  ९वी  द्वितीय 
६५ आदित्य आदंळकर  व्हिजन इंग्लिश मिडीयम स्कूल  ९वी  द्वितीय 
६६ निरज हराळे व्हिजन इंग्लिश मिडीयम स्कूल  ९वी  द्वितीय 
६७ अवंती जठार व्हिजन इंग्लिश मिडीयम स्कूल  ९वी  द्वितीय 
६८ प्रणव महागावकर  व्हिजन इंग्लिश मिडीयम स्कूल  ९वी  द्वितीय 
६९ पायल पातारे अभिनव ज्ञानमंदिर, उसर खुर्द ९ वी द्वितीय 
         
क्र. विद्यार्थ्याचे नाव शाळेचे नाव  इयत्ता प्राप्त क्रमांक
अपूर्वा बुगदे सिद्धेश्वर माध्यमिक विद्यालय,  माजलगाव  ८वी  तृतीय 
ओम दळवे नु. म. वि. मुलांची शाळा, पुणे  ८वी  तृतीय 
आयुष बधे नु. म. वि. मुलांची शाळा, पुणे  ८वी  तृतीय 
राजनंदिनी केजकर  श्री. केशवराज माध्यमिक विद्यालय, लातूर  ८वी  तृतीय 
स्वरांजली बिरादार  लाल बहाद्दूर शास्त्री विद्यालय, उदगीर  ८वी  तृतीय 
पायल मांढरे  कन्याशाळा, वाई  ८वी  तृतीय 
श्रावणी माने  कन्याशाळा, वाई  ८वी  तृतीय 
वैष्णवी सकुंडे  कन्याशाळा, वाई  ८वी  तृतीय 
चंद्रकांत कोळी  न्यू इंग्लिश स्कूल, टिळक रोड, पुणे. ८वी  तृतीय 
१० केदार पाटील  न्यू इंग्लिश स्कूल, टिळक रोड, पुणे. ९वी  तृतीय 
११ अमेय देशमुख  न्यू इंग्लिश स्कूल, टिळक रोड, पुणे. ९वी  तृतीय 
१२ प्रसाद सनगले  न्यू इंग्लिश स्कूल, टिळक रोड, पुणे. ९वी  तृतीय 
१३ क्षितीज धावारे  न्यू इंग्लिश स्कूल, टिळक रोड, पुणे. ९वी  तृतीय 
१४ क्रांतिका लोखंडे  एच. ए. स्कूल, पिंपरी  ८वी  तृतीय 
१५ सेजल दुबे एच. ए. स्कूल, पिंपरी  ८वी  तृतीय 
१६ श्रावणी कोतवडेकर  एच. ए. स्कूल, पिंपरी  ८वी  तृतीय 
१७ वैभवी काटे एच. ए. स्कूल, पिंपरी  ८वी  तृतीय 
१८ सहारा सरडे  एच. ए. स्कूल, पिंपरी  ८वी  तृतीय 
१९ अदिती साळवी  एच. ए. स्कूल, पिंपरी  ८वी  तृतीय 
२० रेखा गायकवाड  एच. ए. स्कूल, पिंपरी  ८वी  तृतीय 
२१ साक्षी यादव  एच. ए. स्कूल, पिंपरी  ८वी  तृतीय 
२२ हुसैफा खान  एच. ए. स्कूल, पिंपरी  ८वी  तृतीय 
२३ अनुष्का बनकर एच. ए. स्कूल, पिंपरी  ८वी  तृतीय 
२४ सिमरन भुते  एच. ए. स्कूल, पिंपरी  ८वी  तृतीय 
२५ काजल गुप्ता  एच. ए. स्कूल, पिंपरी  ८वी  तृतीय 
२६ नायला शेख  एच. ए. स्कूल, पिंपरी  ८वी  तृतीय 
२७ सानिध्य पवार  श्री. खोलेश्वर माध्यमिक विद्यालय, अंबेजोगाई  ८वी  तृतीय 
२८ तेजस्विनी लहाने  श्री. खोलेश्वर माध्यमिक विद्यालय, अंबेजोगाई  ९वी  तृतीय 
२९ वैष्णवी साळवे  श्री. खोलेश्वर माध्यमिक विद्यालय, अंबेजोगाई  ९वी  तृतीय 
३० सायली वैरागकर  श्री. खोलेश्वर माध्यमिक विद्यालय, अंबेजोगाई  ९वी  तृतीय 
३१ अंजली लाटे  श्री. खोलेश्वर माध्यमिक विद्यालय, अंबेजोगाई  ९वी  तृतीय 
३२ शिवानी कातकडे  श्री. खोलेश्वर माध्यमिक विद्यालय, अंबेजोगाई  ९वी  तृतीय 
३३ सांची जाधव व्हिजन इंग्लिश मिडीयम स्कूल, वाई  ८वी  तृतीय 
३४ श्रुतिका शिंदे  व्हिजन इंग्लिश मिडीयम स्कूल, वाई  ८वी  तृतीय 
३५ तनया यादव  व्हिजन इंग्लिश मिडीयम स्कूल, वाई  ८वी  तृतीय 
३६ अलीना सय्यद  व्हिजन इंग्लिश मिडीयम स्कूल, वाई  ८वी  तृतीय 
३७ श्रेया धुमाळ  व्हिजन इंग्लिश मिडीयम स्कूल, वाई  ८वी  तृतीय 
३८ दीक्षा जाधव व्हिजन इंग्लिश मिडीयम स्कूल, वाई  ८वी  तृतीय 
३९ पूर्वा कदम  व्हिजन इंग्लिश मिडीयम स्कूल, वाई  ८वी  तृतीय 
४० मोहम्मद इनामदार  व्हिजन इंग्लिश मिडीयम स्कूल, वाई  ८वी  तृतीय 
४१ ऋषिकेश कांबळे  व्हिजन इंग्लिश मिडीयम स्कूल, वाई  ८वी  तृतीय 
४२ सांची गायकवाड  कन्याशाळा, सातारा  ८वी  तृतीय 
४३ श्रुती अडसूळ  कन्याशाळा, सातारा  ८वी  तृतीय 
४४ प्रेरणा जाधव  कन्याशाळा, सातारा  ८वी  तृतीय 
४५ मानसी साळुंखे  कन्याशाळा, सातारा  ८वी  तृतीय 
४६ अंजली हिंगे  कन्याशाळा, सातारा  ८वी  तृतीय 
४७ शिवानी शेवाळे कन्याशाळा, सातारा  ८वी  तृतीय 
४८ जान्हवी सूर्यवंशी  कन्याशाळा, सातारा  ८वी  तृतीय 
४९ वैष्णवी सुतार  कन्याशाळा, सातारा  ८वी  तृतीय 
५० आकाश मंजुळे  जनता विद्यामंदिर प्रशाला, दहिवली  ८वी  तृतीय 
५१ करिष्मा मोडक  जनता विद्यामंदिर प्रशाला, दहिवली  ८वी  तृतीय 
५२ प्रतिक्षा दळवी  जनता विद्यामंदिर प्रशाला, दहिवली  ८वी  तृतीय 
५३ ललिता मोडक  जनता विद्यामंदिर प्रशाला, दहिवली  ८वी  तृतीय 
५४ कुमकुम पंडित  जनता विद्यामंदिर प्रशाला, दहिवली  ८वी  तृतीय 
५५ कैलास वाघमारे  जनता विद्यामंदिर प्रशाला, दहिवली  ८वी  तृतीय 
५६ दीक्षा कांबरे जनता विद्यामंदिर प्रशाला, दहिवली  ८वी  तृतीय 
५७ प्रसाद भगत  जनता विद्यामंदिर प्रशाला, दहिवली  ९वी  तृतीय 
५८ अनुजा चव्हाण  रेणुका स्वरूप प्रशाला, पुणे  ८वी  तृतीय 
५९ सिद्धी फासगे  रेणुका स्वरूप प्रशाला, पुणे  ८वी  तृतीय 
६० संपदा बोले  रेणुका स्वरूप प्रशाला, पुणे  ९वी  तृतीय 
६१ कनिका बांदल  रेणुका स्वरूप प्रशाला, पुणे  ९वी  तृतीय 
६२ प्रिती धुळे  लोकमान्य टिळक विद्यालय, पोखरी  ८वी  तृतीय 
६३ सुमित साठे  लोकमान्य टिळक विद्यालय, पोखरी  ८वी  तृतीय 
६४ रविकुमार कुऱ्हाडे लोकमान्य टिळक विद्यालय, पोखरी  ८वी  तृतीय 
६५ ओमकार थोरात  लोकमान्य टिळक विद्यालय, पोखरी  ९वी  तृतीय 
६६ सिद्धांत आव्हाड  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर, कळंबोली ८वी  तृतीय 
६७ निधी ठाकूर  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर, कळंबोली ८वी  तृतीय 
६८ मंथन मुसाडे  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर, कळंबोली ८वी  तृतीय 
६९ मयुरेश चव्हाण  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर, कळंबोली ८वी  तृतीय 
७० कोमल केंद्रे  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर, कळंबोली ८वी  तृतीय 
७१ आदेश रसाळ  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर, कळंबोली ८वी  तृतीय 
७२ अवधूत नरळे म.ए.सो. ज्ञानमंदिर, कळंबोली ८वी  तृतीय 
७३ राज पाटील  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर, कळंबोली ८वी  तृतीय 
७४ वैष्णवी जायभाये  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर, कळंबोली ८वी  तृतीय 
७५ तृप्ती किठे म.ए.सो. ज्ञानमंदिर, कळंबोली ८वी  तृतीय 
७६ समृद्धी खतकर  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर, कळंबोली ८वी  तृतीय 
७७ ऋषिकेश जायभाये  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर, कळंबोली ८वी  तृतीय 
७८ रोहित जगताप  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर, कळंबोली ८वी  तृतीय 
७९ निकिता सावंत  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर, कळंबोली ८वी  तृतीय 
८० नम्रता चोभे  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर, कळंबोली ८वी  तृतीय 
८१ तेजस जराड  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर, कळंबोली ८वी  तृतीय 
८२ अरबाज शेख  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर, कळंबोली ९वी  तृतीय 
८३ अंकित सरगर  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर, कळंबोली ९वी  तृतीय 
८४ गौरव निकम  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर, कळंबोली ९वी  तृतीय 
८५ समाधान पुजारी  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर, कळंबोली ९वी  तृतीय 
८६ मयूर शेळके  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर, कळंबोली ९वी  तृतीय 
८७ आकाश मुंडे  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर, कळंबोली ९वी  तृतीय 
८८ युवराज कोळेकर  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर, कळंबोली ९वी  तृतीय 
८९ प्रतिक्षा राणे  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर, कळंबोली ९वी  तृतीय 
९० पूजा कुदांडे  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर, कळंबोली ९वी  तृतीय 
९१ गौरी ढेंबरे  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर, कळंबोली ९वी  तृतीय 
९२ उदय काटकर  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर, कळंबोली ९वी  तृतीय 
९३ सानिका शिंदे  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर, कळंबोली ९वी  तृतीय 
९४ महेश मिसाळ म.ए.सो. ज्ञानमंदिर, कळंबोली ९वी  तृतीय 
९५ प्रेम घार्गे  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर, कळंबोली ९वी  तृतीय 
९६ अनिकेत खरात  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर, कळंबोली ९वी  तृतीय 
९७ रचना पोखरकर  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर, कळंबोली ९वी  तृतीय 
९८ कुणाल सोळसे  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर, कळंबोली ९वी  तृतीय 
९९ गौरी चौधरी  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर, कळंबोली ९वी  तृतीय 
१०० प्राजक्ता जगताप  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर, कळंबोली ९वी  तृतीय 
१०१ अनिशा मोहिते  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर, कळंबोली ९वी  तृतीय 
१०२ अपूर्वा राजपूत  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर, कळंबोली ९वी  तृतीय 
१०३ अविष्कार धुमाळ  म.ए.सो. ज्ञानमंदिर, कळंबोली ९वी  तृतीय 
१०४ प्रियांका करकर  डी. इ. एस. सेकंडरी स्कूल, पुणे  ९वी  तृतीय 
१०५ नीरज कुरपे  डी. इ. एस. सेकंडरी स्कूल, पुणे  ९वी  तृतीय 
१०६ नक्षत्रा चव्हाण  म.ए.सो. राणी लक्ष्मीबाई मुलींची सैनिकी शाळा, पिरंगुट  ९वी  तृतीय 
१०७ अलोक औटे  शि.प्र.मं. मराठी माध्यम शाळा, निगडी  ९वी  तृतीय 
१०८ जयेश पवार  शि.प्र.मं. मराठी माध्यम शाळा, निगडी  ९वी  तृतीय 
१०९ अद्वैत फडके  शि.प्र.मं. मराठी माध्यम शाळा, निगडी  ९वी  तृतीय 
११० आदित्य कापसे  शि.प्र.मं. मराठी माध्यम शाळा, निगडी  ९वी  तृतीय 
१११ राज कुलकर्णी शि.प्र.मं. मराठी माध्यम शाळा, निगडी  ९वी  तृतीय 
११२ सर्वेश पानपाटील  शि.प्र.मं. मराठी माध्यम शाळा, निगडी  ९वी  तृतीय 
११३ ओंकार काळे  शि.प्र.मं. मराठी माध्यम शाळा, निगडी  ९वी  तृतीय 
११४ प्रशांत लगस  शि.प्र.मं. मराठी माध्यम शाळा, निगडी  ९वी  तृतीय 
११५ यश बेलेकर  शि.प्र.मं. मराठी माध्यम शाळा, निगडी  ९वी  तृतीय 
११६ गायत्री खांडेकर  हरीभाई देवकरण प्रशाला, सोलापूर  ९वी  तृतीय 
११७ वैष्णवी महेश्वर  हरीभाई देवकरण प्रशाला, सोलापूर  ९वी  तृतीय 
११८ श्रद्धा फुटाणे  हरीभाई देवकरण प्रशाला, सोलापूर  ९वी  तृतीय 
११९ सायली भोसले  हरीभाई देवकरण प्रशाला, सोलापूर  ९वी  तृतीय 
१२० साक्षी बसुदे हरीभाई देवकरण प्रशाला, सोलापूर  ९वी  तृतीय 
१२१ प्रतिक्षा हुळे विद्यापीठ हायस्कूल, पुणे  ९वी  तृतीय 
१२२ सानिका काप  अभिनव ज्ञानमंदिर उसर खुर्द, रायगड  ९वी  तृतीय