सुरभीचा चष्मा

दिंनाक: 24 Jan 2019 15:55:29


सुरभी आई-बाबांची लाडकी मुलगी होती. सुरभीचे आई-बाबा नोकरी करत होते. सुरभी खूपच नटखट होती. आईला कामाची घाई असली की आई तिला टि.व्ही., तर कधी मोबाईल द्यायची. तिच्यासोबत खेळायला कोणीही मित्रमैत्रिणी नसल्याने ती कंटाळून जायची. मग कार्टून पाहण्यात रमायची. भीम, चुटकी, नोबिता, हातोडी, टॉम आणि जेरीच तिचे मित्र झाले. आईचे काम संपेपर्यंत ती सतत टि.व्ही. पाहायची. कधी मैत्रिणी तिच्यासोबत खेळायला आल्या तरीही ती खेळायला जायची नाही. मोबाईल आणि टी.व्ही.ची तिची सवय वाढत गेली. आई-बाबांनी समजावून सांगितले तरी ती ऐकत नसायची.

काही दिवसांनी तिचे डोळे खूप दुखू लागले. डोळ्यांतून सारखे पाणी येऊ लागले. दवाखान्यात तिच्या डोळ्यांची तपासणी केली. तेव्हा कळाले की तिच्या डोळ्यांचा नंबर वाढला आणि तिला डॉक्टरकांकानी चष्मा दिला. ती चष्मा घालून शाळेत जाऊ लागली. तेव्हा मुली तिला चिडवू लागल्या. छोट्याशा सुरभीच्या नाकावर चष्मा पाहून सारे तिला हसू लागले. सुरभी उदास होऊन घरी आली. तिने रागात चष्मा काढून जमिनीवर भिरकावला. चष्मा सुरभीला म्हणाला, ‘‘अगं बाई, माझ्यावर कशाला रागवतेस? तूच तर सतत टि.व्ही., मोबाईलवर कार्टून पाहत राहतेस, पण आता तूच सांग त्या टि.व्ही.तले राजू, भीम, चुटकी कधी तुझ्यासारखे टि.व्ही. पाहत बसतात का? सुरभी म्हणाली, ‘‘नाही, ते तर खूप खेळतात, धम्माल मस्ती करतात. चष्मा म्हणाला, ‘‘अगं राणी, तू पण टि.व्ही., मोबाईल सारख पाहणं सोड.’’

सुरभी म्हणाली, ‘‘टि.व्ही. नाही पाहीला तर जाईल का डोळ्याचा नंबर?’’ चष्मा म्हणाला, ‘‘हो, नक्कीच पण त्याबरोबर तू गाजर, पपई सारखी नारंगी रंगाची फळंही खा, मग बघ तुझ्या डोळ्यांवरून मी गायब कसा होतो.

सुरभीला चष्म्याचे म्हणणे पटले. चष्मा म्हणाला, ‘‘तुझा डोळ्यांचा नंबर लवकरच कमी होईल, पण तोपर्यंत तुला माझा वापर करावा लागेल.’’ सुरभी म्हणाली, ‘‘चालेल, आता मी अजिबात टि.व्ही., मोबाईल नाही पाहणार, केशरी रंगाची फळंही खाणार. डोळ्यांची काळजी घेऊन लवकरच तुला माझ्या नाकावरून गायब करणार. चष्मा हसला आणि परत सुरभीच्या नाकावर जाऊन बसला. सुरभी खुशीत मैत्रिणींसोबत खेळायला गेली.

-स्मिता मुराळी

[email protected]