साहित्य : ब्रेडचे ८ स्लाइस, अमूल बटर चहाचे ३ चमचे भरून, १ मोठा टोमॅटो, १ तासलेली काकडी, १ उकडून सोललेला बटाटा, थोडेसे मीठ, अर्धा चमचा मिरपूड

कृती : सुरी वापरता येत असेल तर टोमॅटो, काकडी, बटाटा यांचे पातळ पातळ तुकडे करा. ब्रेडच्या स्लाइसला एका बाजूने अमूल बटर लावून ते सगळीकडे नीट पसरवून घ्या. थंडीचे दिवस असतील तर अमूल बटर एका वाटीत घालून ती वाटी गरम पाण्यात ठेवा म्हणजे ते पातळ होऊन सर्व ब्रेडला नीट लावता येईल. आता त्यावर काकडीचे तुकडे ठेवा व अगदी थोडे मीठ वरून घाला. नंतर टोमॅटोचे तुकडे ठेवा व त्यावर बटाट्याच्या चकत्या ठेवा. पुन्हा अगदी थोडे मीठ वरून टाका आणि मिरपूडही टाका, त्यावर दुसरा ब्रेडच्या स्लाइस घालून दोन्ही हातात मिळून ते जरा दाबा. सुरीने सँडविचचे एकसारखे दोन किंवा चार त्रिकोण होतील अशा रितीने तुकडे करा. याच पद्धतीने चारी सँडविच तयार करा. खायला घेताना बरोबर टोमॅटो सॉस घ्या.