Water Cleaner

दिंनाक: 12 Apr 2018 11:23:33


राष्ट्रीय विज्ञानदिनानिमित्त शिक्षणविवेक आणि कुतुहूल यांच्या संयुक्त विद्यमाने विज्ञान नवसंकल्पना स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. या स्पर्धेतील क्रमांकप्राप्त विद्यार्थ्यांचे प्रयोग आजपासून वेबसाईटवर प्रकाशित करत आहोत. ५वी ते ७वी वयोगटातील प्रथम क्रमांक आलेल्या लौकिक भिंताडे याचा प्रयोग आज ....

Water Cleaner

  1. Water cleaner can clean Lakes, rivers and ponds etc.
  2. Water cleaner is made of some bottle, 2 sticks, 2 spoon, 1 rubber band and glue and 2 sellotape
  3. Result of water cleaner - Water cleaner is a cleaner of water. Now you can keep the water cleaner on water by spinning the spoon behind you can see the water is cleaning.

 

- लौकिक रवींद्र  भिंताडे 

५ वी NEMS