भाषिक खेळ - भाग ८

दिंनाक: 06 Jan 2018 14:03:53
 

 भाषिक खेळ - भाग ८ : चित्रकोडे 

खाली काही चित्रे दिली आहेत. ती चित्रे ओळखा  आणि त्याआधारे खालील कोडे सोडवा. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उत्तरे उद्याच्या भागात 

कालच्या भागाचे उत्तर 

 

 -प्रतिनिधी 

[email protected]