भाषिक खेळ -भाग ६

दिंनाक: 06 Jan 2018 19:10:29


'मराठी भाषा पंधरवडा' निमित्त आज महाराष्ट्रातील मराठी साहित्यिकांची नावे आणि टोपणनावे खाली दिली आहेत. यांपैकी कोणत्या साहित्यिकाला कोणत्या टोपणनावाने ओळखले जाते हे शोधा आणि त्याप्रमाणे जोड्या लावा. 

१) कृष्णाजी केशव दामले                              १) गोविंदानुज 

२) प्रल्हाद केशव अत्रे                                   २) माधव ज्यूलियन 

३) गोविंद विनायक करंदीकर                         ३) कुसुमाग्रज 

४) राम गणेश  गडकरी                                   ४) ग्रेस 

५) विष्णू वामन शिरवाडकर                            ५) बी

६) त्र्यंबक बापुजी ठोमरे                                ६) लोकहितवादी 

७) आत्माराम रावजी देशपांडे                          ७) विभावरी शिरुरकर 

८) चिंतामण त्र्यंबक खानोलकर                        ८) अज्ञातवासी 

९) माणिक शंकर गोडघोटे                              ९) आरतीप्रभू

१०) माधव त्र्यंबक पटवर्धन                            १०) गोविन्दाग्रज 

११) दिनकर गंगाधर केळकर                          ११) गिरीश 

१२) शंकर केशव कानेटकर                            १२) दिवाकर 

१३) नारायण विनायक कुळकर्णी                     १३) केशवकुमार 

१४) दिवाकर कृष्ण केळकर                            १४) विंदा करंदीकर 

१५) पद्मावती विष्णू गोळे                              १५) अनिल 

१६) नारायण मुरलीधर गुप्ते                           १६) माधव 

१७) माधव केशव काटदरे                              १७) बालकवी 

१८) सुनंदा बालरामन                                    १८) केशवसुत 

१९) मालती विश्राम बेडेकर                            १९) पद्मा 

२०) गोपाळ हरी देशमुख                             २०) सानिया 

 उत्तरे उद्याच्या भागात 

कालच्या भागाचे उत्तर 

१)अडकित्ता –कन्नड २)चेंडू—तेलगु ३)अनारसा -- तेलगु ४)तंबाखू—पोर्तुगीज ५)हापूस -- पोर्तुगीज ६)पगार -- पोर्तुगीज ७)मिठाई—हिंदी ८)सरकार –फारसी ९)बांबू—कन्नड १०)पेन—इंग्रजी ११)दरबार –फारसी १२)चावी-- पोर्तुगीज १३)अतिथी – संस्कृत १४)अग्नी – संस्कृत १५)दप्तर – अरबी

 -प्रतिनिधी 

[email protected]