भाषिक खेळ - भाग २

दिंनाक: 02 Jan 2018 18:33:10

नमस्कार 
१ जानेवारी ते १५ जानेवारी हा मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा म्हणून शासनाने घोषित केला आहे. यानिमित्ताने मुलांना मराठी भाषेची गोडी वाढावी यासाठी रोज पंधरा दिवस सोप्या पद्धतीचे मराठी भाषिक खेळ देत आहोत.
 
भाग  २: म्हणींची गंमत
 
खालील दिलेल्या प्रत्येक आकृतीमध्ये म्हण दडली आहे. ओळखा पाहू कोणत्या म्हणी आहेत.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
उत्तरे उद्याच्या भागात
 
 
मागील भागाचे उत्तर
१) सुवास  २)सुश्राव्य, ३) सुस्वर  ४)सुलभ  ५)सुदिन ६)सुकर  ७)सुजाण  ८)सुदृढ  ९)सुपीक  १०) सुवार्ता ११)सुकीर्ती  १२)सुविचार १३)सुभाषित      १४)सुरक्षित १५)सुशिक्षित     
 
-प्रतिनिधी