माझ्या छोट्या दोस्तांनो,
तुम्हाला मी आज काही चित्रं दाखवणार आहे. 
 
भारतीय संगीतातील वाद्य परंपरा
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************
  ही आहेत संगीतातील काही वाद्यांची चित्रं. कधी कुठे पाहिल्यासारखी वाटतात का?
आठवा पाहू कुठे पाहिलीत ते. 
 
बरोब्बर..... सरस्वती देवी, कृष्ण कन्हैया, भगवान शंकर, नारदमुनी, मीराबाई.... अशी काही चित्रं आठवा आणि पाहा बरं या वाद्यांची काही ओळख पटते का ?
 
सरस्वतीच्या हातात असते ........ वीणा

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 कृष्णाच्या हातात असते ..........बासरी।    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 शंकराच्या हातात असतो ......... डमरू

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 नारदमुनींच्या हातात असतात ........ चिपळ्या

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 मीराबाईच्या हातात असते ...एकतारी
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 पंढरपूरला जाणाऱ्या वारकऱ्याच्या हातात असतात.... टाळ - मृदंग

 
 
 
 
 
 
 
 
 
हार्मोनिअम, तंबोरा गाणाऱ्याला साथ करतात
 
************
 
गिटार, कोंगो, बोंगो ही वाद्यं सिनेमाच्या गाण्यांना साथ करतात. 
************
 
अशी ही वाद्यं खूप निरनिराळ्या प्रकारची असतात. सतार, सरोद अशा वाद्यांना तारा असतात, तर बांसरी, सनई यांना फूंक मारून वाजवतात. तबला, मृदंग चामड्याची असतात, तर ढोल, नगारा या वाद्यांना काठीने आघात करून वाजवतात.
ही वाद्यं गाणाऱ्याला मदत करतात, नृत्य करणाऱ्याला साथ करतात. त्याच प्रमाणे ती स्वतंत्रपणे कार्यक्रमात वाजवतात. 
अशा या वाद्यं आणि ते वाजवणाऱ्या वादकांच्या जोड्या मी तुम्हाला मी सांगणार आहे. पाहा तुम्हाला माहीतही असतील. 
 
 
  सनई - उस्ताद बिस्मिल्ला खान

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
बांसरी - पं. हरिप्रसाद चौरासिया।   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  सतार - पं. रविशंकर आणि अनुष्का शंकर
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
तबला - उस्ताद झाँकीर हुसेन

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
संतूर - पं. शिवकुमार शर्मा।   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 सारंगी - उस्ताद सुलतान खां
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 सरोद - पं. अमजद अली।   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
व्हायोलीन - डॉ. एन्. राजम

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************
गाणं हे प्रत्येकाच्या मनांत असतं. कुणी ते गाऊन दाखवतं, तर कुणी मनांतलं गाणं आपल्या आवडत्या वाद्यावर वाजवून दाखवतं. आपलं आवडतं एखादं गाणं, आपण जर वाद्यावर वाजवलेलं ऐकलं, तरी ते आपल्याला लगेच ओळखू येतं आणि ते आपल्याला आनंद देतं. तुमच्या वाढदिवसाचा केक कापताना, तुम्हाला हॅपी बर्थ डेची गिटारवर नुसती धून ऐकू आली तरीही ती तुम्हाला आवडते ना! वाद्यांवर वाजलेली धून आपल्याला स्वरांचा आनंद देते तर गाण्यामध्ये स्वरांच्या जोडीला शब्दही येतात.
आता तुम्हाला माहीत झालेल्या या वाद्यांचे आवाज कसे आहेत, हे ही तुम्हाला ऐकायला मिळतील. ते ऐका आणि त्यांच्याशी गट्टी करा आणि बघा कशी मजा येते ते .
                                                                                         
                                                                                                                   - मधुवंती पेठे