गंमत विशेषणांची

दिंनाक: 03 Mar 2017 14:00:11
विद्यार्थ्यानी सांगितलेली मराठीतील विशेषणे  
भाषा शिकवणे  हे एक कसब आहे. हे कसब पालक, शिक्षक सर्वांकडे असायला हवे.  व्याकरण हा भाषेचा पाया. व्याकरण  शिकवताना तंत्र म्हणून शिकवले, तर ते समजण्याची शक्यता कमी होते.  ते आवडेल अशा पद्धतीने शिकवले, तरच मुलांना  समजते. या लेखात एका शिक्षिकेने केलेला एक वेगळा प्रयत्न देता  आहोत. वरकरणी तो खूप लहान आहे. पण अशा प्रयोगांमधून मुले आवडीने विषयाकडे वळतात, तो समजून घेतात हे नक्की!  

----------------------------------------------------------------

मुलं प्रयोगातून खूप आनंदाने आणि उत्साहाने शिकू शकतात. त्यांना सारखं एकच काम करायला आवडत नाही. नेहमीच त्यांना नवनवीन खाऊ हवा असतो. तो देणे हीच खरी प्रयोगशील शिक्षकाची कसोटी असते. हा नवनवीन खाऊ आधी शिक्षकाला तयार करावा लागतो. 

अशीच एकदा मी इ. ४ थीच्या वर्गात विशेषण शिकवणार होते. आधी मी मुलांना विशेषण म्हणजे काय? हे सांगितलं. आणि वर्गातल्या १ क्रमांकाच्या विद्यार्थ्याला उभे राहायला सांगून बाकीच्या मुलांना तो कसा वाटतो? असे विचारले. त्या वेळी मुलांनी एक एक करत जवळजवळ ३० विशेषण सांगितली. आयत्या वेळी मुलांनी सांगितलेली विशेषणं खाली दिली आहेत. 

 

१) हुशार,

 २) गुबगुबीत,

 ३) सुंदर,

 ४) छोटा,

 ५) शांत,

 ६) गोड

, ७) बडबडी, 

८) एकपाठी,

 ९) हसरी, 

१०)  गोरी,

 ११)  खोडकर,

 १२) उंच, 

१३) अष्टपैलू,

 १४)  लाजरी, 

१५) सर्जनशील, 

१६)  चतुर, 

१७) सुशील,

 १८)  विनोदी, 

१९)  झोपाळू, 

२०)  गोजिरी, 

२१)  मस्तीखोर, 

२२)  बुद्धिमान,

 २३)  प्रेमळ, 

२४)  दयाळू, 

२५)  पहिलवान, 

२६)  विश्वासू,

 २७)  गोंडस, 

२८)  सहनशील,

 २९)  चांगला,

३०) मायाळू.

मुलांच्या सर्जनशीलतेला, त्यांच्या विचारशक्तीला, कल्पनाशक्तीला वाव दिला तर त्यांच्या आनंददायी शिक्षणाला चालना मिळते. त्यांचा शिक्षणातला सहभाग नेमेकपणाने वाढतो, याचे उत्तम उदहारण म्हणून आपल्यला ह्याकडे पाहता येईल. 

- प्रतिमा पाठक  

 -[email protected]

(लेखिका प्राथमिक विभागासाठीच्या  भाषा  शिक्षिका आहेत. )